Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

For the Japanese friends

Japanese language documentary on Lafcadio Hearn (Yakumo Koizumi) broadcast by NHK in 1994-06-10.

and also an introduction on Lafcadio's life


Many thanks to Dennis Tzannatos.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου