Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Ημέρες Λευκάδιου Χερν - 27 και 28 Ιουνίου στη Λευκάδα

Πρώτη μέρα 27 Ιουνίου
Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από το άρθρο της Ειρήνης Βονιτσάνου στο MyLefkada

Δεύτερη μέρα 28 Ιουνίου
Για τις διαλέξεις της δεύτερης μέρας μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο, ο οποίος παρέχει και ακουστικό υλικό.